fbpx

Empreses conscients.
Persones connectades

1

En aquest cas la Metodologia Co es tradueix en:

La Metodologia Co ofereix:

Col·laboració

Fomentar els diferents punts de vista, la creativitat i innovació. Eines per a la presa de decisions en l'equip

Cohesió i confiança

Major cohesió de l'equip, felicitat i compromís.

Connexió

Identificació, clarificació i acceptació de rols dins de l'equip

Comunicació

Comunicació més clara i efectiva entre els membres

Consciència personal i d'equip

Prendre consciència dels aspectes limitants de la relació de l'equip i resoldre la situació amb noves perspectives per passar a l'acció.